Dieťa zo skúmavky?

autor: Red.

Umelé oplodnenie, ktoré má zabezpečiť odovzdávanie života, je neoddeliteľne spojené s ničením ľudského života v jeho prenatálnej fáze, a preto je hlboko neetické a jeho používanie by malo byť právne zakázané.

V roku 2009 podpísalo tristo vedcov výzvu adresovanú poľskému parlamentu: „Ako vedci a vysokoškolskí pedagógovia sa chceme vyjadriť k tejto vážnej spoločenskej otázke. Život človeka sa začína vo chvíli počatia – je to biologický, vedecky dokázaný fakt. Umelé oplodnenie, ktoré má zabezpečiť odovzdávanie života, je neoddeliteľne spojené s ničením ľudského života v jeho prenatálnej fáze, a preto je hlboko neetické a jeho používanie by malo byť právne zakázané.“

V marci 2010 tisíc zdravotníckych pracovníkov podobne apelovalo na poľských poslancov: „Pri dnešnom stave vedy zahynie v západných strediskách asistovanej reprodukcie približne 60-80% ľudských bytostí, ktoré sa počali pomocou metódy in vitro. Z tohto zásadného dôvodu zdravotní pracovníci, ktorí rešpektujú tradičnú Hippokratovu prísahu a slúžia životu a zdraviu každého človeka od chvíle jeho počatia, nemôžu akceptovať metódu in vitro fertilizácie.“

Uverejňujeme názory lekárov na túto tému:

  • Profesor J. Testard (čestný riaditeľ výskumu vo Francúzskom národnom inštitúte lekárskej vedy a výskumu) sa podieľal na činnostiach, ktoré viedli k tomu, že v roku 1982 sa vo Francúzsku narodilo prvé dieťa zo skúmavky. Už o štyri roky nato sa úplne zriekol praktizovania procedúry in vitro fertilizácie a verejne vyhlásil, že je veľmi nebezpečná v lekárskom zmysle a že prináša so sebou aj veľké morálne ohrozenie.
  • Doktor Tadeusz Wasilewski, jeden z priekopníkov umelého oplodnenia v Poľsku, tvrdí: „Umelé oplodnenie je priestor, kde sa život mieša so smrťou. Ak chceme, aby bola táto metóda účinná, musíme rátať s tým, že niektoré ľudské bytosti zahynú... Mal som možnosť vidieť, ako sa život a smrť pri umelom oplodnení navzájom prepletajú, a táto skúsenosť mi stačila na to, aby som jednoznačne pochopil, že robím zle.“ MUDr. Wasilewski vedie v súčasnosti naprotechnologické stredisko NaProMedica.
  • Profesor A. Baranov, hlavný pediater ruského Ministerstva zdravotníctva, odhaduje, že približne 75% detí, ktoré sa narodili zo skúmavky, sú invalidi. Vo svojom vystúpení v ruskom parlamente povedal: „Ak chce vláda vyčleniť finančné prostriedky na technológiu in vitro fertilizácie, nech zároveň hneď vyhradí prostriedky aj na liečenie a starostlivosť o invalidné deti... Táto metóda škodí takisto aj zdraviu matky.“

  • MUDr. Roman Getmanov (z Ruska) poukazuje na nedostatok údajov o ďalšom živote detí, ktoré sa narodili pomocou umelého oplodnenia: „To, že v televízii ukazujú detičky narodené pomocou metódy in vitro, nepovažujem za presvedčivé. Musíme získať oficiálne štatistické údaje, a nie reklamu. Musíme mať informácie o tom, aké rodiny si zakladajú deti zo skúmaviek, aké choroby mávajú a aké choroby nemajú, aké sú ich deti a pod.“ Keďže prvé dieťa zo skúmavky sa narodilo v roku 1978, mali by sme mať k dispozícii bohatú a presvedčivú dokumentáciu o dlhodobých dôsledkoch umelého oplodnenia. Zatiaľ však „nemáme k dispozícii nijaké zverejnené lekárske štatistiky o deťoch počatých metódou in vitro. Považujem to za signál, že nie je všetko v poriadku,“ zdôrazňuje Getmanov.

Lekárske fakty:

Sotva 4,2% embryí počatých pomocou metód asistovanej reprodukcie (ART) sa narodí živých.

Úmrtnosť takto počatých detí je pri pôrode dvojnásobná, a podľa iných výskumov až štvornásobná.

U detí počatých metódou in vitro sa vyskytujú neuro-ortopedické poruchy dvakrát častejšie ako u prirodzene počatých detí.

Úmrtnosť matiek, ktoré využili in vitro fertilizáciu, je trojnásobne väčšia ako úmrtnosť matiek, ktoré počali prirodzeným spôsobom.

Riziko rakoviny vaječníka po procedúre in vitro je štvornásobné.

Poľské združenie ochrancov života človeka, ktoré zhromaždilo vyššie uvedené údaje, vydalo vyhlásenie: „Vyjadrujeme rozhodný nesúhlas so zavádzaním a preplácaním hlboko neetickej a nehumánnej metódy in vitro fertilizácie a s jej uprednostňovaním na úkor naprotechnológie, ktorá je modernou, etickou, oveľa účinnejšou a niekoľkonásobne lacnejšou metódou, slúžiacou bezdetným manželom.“

 

Viac podrobných údajov nájdete na internetovej stránke www.forumzivota. sk. O naprotechnológii www.plodar.sk.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86