Ako prekonať popotratový syndróm

autor: editorial staff

 

Po spovedi a svätom prijímaní si predstav svoje zabité dieťa, ktoré Ježiš s láskou objíma. Potom sa pozri, ako si ťa Ježiš privinie k sebe. Teraz ho popros, aby ti povedal, akého pohlavia je tvoje dieťa. Daj mu meno a zjednotená s Ježišom popros dieťa, aby ti potrat odpustilo. S takou istou prosbou sa obráť k Ježišovi. Prijmi odpustenie od neho i od svojho dieťaťa a potom odpusť sebe. Povedz svojmu dieťaťu, že ho veľmi miluješ, a vo svojej predstavivosti mu prejav svoju lásku. Pozri, ako Ježiš odníma z tvojho srdca všetky negatívne pocity spojené s vykonaným potratom. Popros Pannu Máriu, aby prišla a prejavila tvojmu dieťaťu materinskú lásku, a obráť sa k nej modlitbou svätého Bernarda:
 
Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
že by bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc
a žiadal o tvoje orodovanie.
Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam,
pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik.
Matka večného Slova,
neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.
predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86